Slovenščina English (United Kingdom)

E-journal IBS Newsletter is devoted to Slovenian and foreign scientists, researchers, specialists, students and experts in the fields of international business, sustainable development, foreign languages and public administration. The most important part of IBS Newsletter is publishing of reviewed scientific, research, professional and popular articles that discuss themes like international business, sustainable development, organization, law, environmental economics and politics, marketing, research methods, management, corporate social responsibility and other topics.

Search

IBS International Business School Ljubljana

All authors who would like to contribute to IBS Newsletter are invited to send their contributions to info@ibs.si.2019 > Letnik 9, št. 2
TIN MALENŠEK: NOVE DIMENZIJE TRŽENJA NASTANITEV

Print E-mail

Povzetek

V današnjem času je na voljo povsem drugačen način trženja in rezervacije prenočišč, kot je bilo to še ne dolgo nazaj. Včasih smo obiskali turistične agencije, turistične info točke ali ustavili ob cesti, kjer so ponujali apartmaje, nočitve. Današnji, informacijski svet je prinesel drugačen način rezervacij, najema nočitev. V članku predstavljamo poglobljeno raziskavo načina rezervacije nastanitev ter trženjske spremembe ob ponudbi rezervacij preko portalov. Obravnavamo portal Airbnb. Na podlagi poglobljenega intervjuja in zbiranja ter primerjave dostopnih podatkov smo ugotovili, da se predvsem mladi poslužujejo pridobivanja informacij o nastanitvah na portalih, rezervacije tam tudi opravijo in po koriščenju storitev ocenijo ter podajo mnenje. Vse to močno vpliva na oblikovanje cen nastanitev na portalih.
Ključne besede: nastanitev, gostitelj, ponudba nočitev, gost

Abstract

Nowadays a completely different way of marketing and booking accommodations is available, compared to not so long ago. We used to visit tourist agencies, tourist information centres or stopped by signs that offered apartments. Today's technology has brought a different way of booking accommodation. The article presents an in-depth study of accommodation booking methods and marketing changes in booking through online providers. We looked at the Airbnb service. On the basis of an in-depth interview as well as gathering and comparing available data, it was found that mainly young people find information about accommodation on the online portals. They make reservations there, and after using the services they provide feedback All this has a major impact on the pricing of accommodation on the Airbnb site.
Keywords: accommodation, host, overnight accomodation, guest

Trženje nastanitev preko portalov na internetu

Na področju gostinstva in turizma so se s prihodom interneta spremenili načini rezervacij nastanitev. Pred leti so morali tisti, ki so želeli na oddih, letovanje ali krajši dopust informacije iskati preko oglasov, letakov, turističnih agencij, telefona, info točk in podobno. Danes vse informacije dobijo hitro in v celoti preko interneta. Vse več je spletnih strani (portalov) in družbenih omrežij, ki ponujajo informacije in rezervacije nastanitev ter posredovanje pri rezervacijah zainteresiranim. Najbolj prepoznavni v Sloveniji so Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway, Viaslovenia.com in drugi. V nadaljevanju predstavljamo Airbnb, ki nudi trženje predvsem vsakogar, ki ima na razpolago nastanitveno kapaciteto nepremičnine, posteljo, katere ne potrebuje in jo lahko ponudi tistim, ki potrebujejo nočitev. Gre za ponudbo od ljudi za ljudi.
Začetnika trženja nastanitev preko portala AirBnB sta Joe Gebbia in Bryan Chesky. Bila sta praznih žepov in sta oddala dnevno sobo z napihljivimi blazinami turistom.
Airbnb je spletna platforma, ki ponudnikom in povpraševalcem po namestitvah  ponuja prek milijon zasebnih domovanj po svetu. Gre za rezervacijsko stran, kjer lahko gostje namesto hotelske sobe najamejo zasebno nastanitev (Korenč, 2017). Preko spletnega portala Airbnb lahko najemniki oziroma iskalci nočitev najamejo vrsto nastanitve po nižjih cenah v primerjavi z nastanitvami v hotelih. Ponudniki (gostitelji) lahko v najem oddajo trenutno nezasedeno hišo ali sobo, stanovanje, apartma,…

Airbnb je platforma, ki povezuje ljudi in jim nudi edinstveno izkušnjo bivanja v lokalnem okolju. Prisoten je v več kot 34.000 mestih in 191 državah. Gre za priljubljeno platformo tudi med slovenskimi uporabniki in ponudniki nastanitev. Airbnb je najlažji način za oddajo odvečnega prostora in hitrega zaslužka (Korenč, 2019). Gostje najemajo nastanitve preko Airbnb, saj jim sama nastanitev nudi večji občutek sproščenosti in domačnosti, ob tem pa so v tesnejšem stiku z domačini, lokalno hrano in kulturo. Airbnb je odličen prodajni kanal za vse ponudnike, ki že oddajajo svoje apartmaje, sobe, suite tudi preko drugih portalov, npr. preko Booking.com ali drugih sistemov. S ponujanjem nastanitev preko portalov si povečajo možnost oddaje in zaslužka zaradi nižje provizije, ki jo ponudnikom zaračunajo (Korenč, 2017).

Airbnb je edinstvena in kompleksna platforma v smislu dinamičnega oblikovanja cen, kjer ponudniki omejeno uporabljajo dinamične strategije oblikovanja cen, zlasti v primerjavi s hoteli. Ne glede na njihovo omejeno uporabo imajo veliko izkušenj, da na pravilen način upravljajo s ponudbo v posameznih krajih, se ponudbi in povpraševanju prilagajajo in prilagajajo cene (Gibbs et al., 2018). Delitev nastanitve je glavni trend, ki oblikuje gostinstvo, Airbnb pa je najbolj prepoznavna platforma za izmenjavo, ki spodbuja to rast (Magno et al., 2018).

Kljub velikim prednostim, ki jih prinaša Airbnb, pa moramo omeniti tudi nekatere slabosti. Oddajanje nepremičnin preko Airbnb pomeni za lokalno prebivalstvo manjšo ponudbo za dolgotrajni najem, dvigovanje življenjskih stroškov, posledično pa tudi zmanjševanje oz. odseljevanje stalnega prebivalstva, kar za sabo potegne še ostale družbeno ekonomske vidike (npr. umiranje predelov in lokalnih skupnosti, umiranje lokalne kulture, prekinjanje lokalnih družbenih mrež, propadanje lokalnih poslov,…). Nočitve preko Airbnb lahko prinesejo tudi nelojalno konkurenco hotelirjem in drugim profesionalnim ponudnikom nastanitvenih kapacitet (Hojs Novak, 2016). V literaturi je zaslediti tudi veliko poudarkov na pravilno, davčno urejeno oddajanje prostih kapacitet, kajti na tem področju je bilo v preteklosti zaznati precej sive ekonomije.
Raziskava Airbnb portala

V naši raziskavi smo zajeli podatke iz dostopnih virov ter poglobljeni intervju z osebami v slovenskem prostoru, ki se ukvarjajo z oddajanjem lastnih nastanitvenih kapacitet preko Airbnbja in hkrati delijo izkušnje ter svetujejo ostalim, ki bi to želeli početi na enak način.

Gostje v današnjem času želijo potovati in postajajo zahtevnejši. Želijo obiskati nove destinacije, pridobiti nove izkušnje. Predvsem mlajši želijo narediti in videti nekaj, kar še niso nikoli. Želijo raziskovati svet in svoje zgodbe deliti preko družbenih omrežij. V Italiji imajo mlajše generacije večje zahteve in potrebe, kot so jih imeli starejši. To so ugotovili z raziskavo, ki so jo izvedli leta 2017 (Monaco, 2017). Mlajši zbirajo informacije preko interneta. To jim ne vzame veliko časa in denarja. S pridobivanjem informacij pa želijo tudi ob rezervacijah izbrati kar najboljše ponudbe. Upoštevajo predvsem ocene ostalih gostov ter fotografije, s katerimi so prenočišča predstavljena.

Študija, izvedena v letu 2018 je v celoti proučila dinamično prilagajanje cen na podlagi izkušenj na ravni tržnega povpraševanja. Ugotovljeno je bilo, da je cena bistveno povezana z ravnjo izkušenj gostitelja in tržnega povpraševanja na določen datum rezervacije. Ugotovitve podpirajo sposobnost gostiteljev, da dinamično prilagajajo cene svojim nastanitvam. V visoki sezoni, so po ugotovitvah, cene višje kot v nizki (Magno et al., 2018).

Tuja študija iz leta 2018 je pokazala veliko potrebo, da Airbnb spodbuja dinamično oblikovanje cen med svojimi gostitelji, hkrati pa opozarja na možne nevarnosti dinamičnega oblikovanja cen v kontekstu ekonomije delitve. Ugotovitve so pokazale tudi izzive za hotelirske menedžerje, ki so zainteresirani za uporabne informacije v zvezi z Airbnbom kot konkurentom (Gibbs et al., 2018).

Po ugotovitvah Camillerijeve in Neuhoferjeve (Camilleri, Neuhofer, 2017) imajo veliko tržno vrednost ocena gostov ter komentarji, ki jih na platformah po koriščenju prenočitev napišejo gostje. Stališča gostov predstavljajo prevlado pri oceni destinacije ter gostiteljev in močno pripomorejo pri soustvarjanju in sovrednotenju vrednosti ponudbe nastanitev. Ob tem poudarjajo, da gre za velike spremembe v ekonomiji delitve v gostinskem sektorju. Ponudba nastanitev preko portalov prinašajo strateške posledice, katerih se morajo zavedati predvsem ponudniki, ki svoje nastanitve ponujajo na tradicionalni način.

V Sloveniji je vsako leto več registriranih uporabnikov na Airbnb portalu in vse več nastanitvenih kapacitet se oddaja preko tega portala. Največje zasedenosti so zaslediti ob večjih dogodkih v Sloveniji. Predvsem v prestolnici je trenutni trend oddajanja sob, delov stanovanj precej v porastu. Svoje proste kapacitete oddajajo predvsem starejši, najemajo pa jih mlajši. Iz prakse, ocen in mnenj ta generacijska razlika ni pomembna. Gostje izkažejo zadovoljstvo ob obisku, saj od starejših gostiteljev velikokrat dobijo dobre informacije o kraju, dogodkih in zgodovini kraja, ki so ga obiskali.

Če se dotaknemo konkurence, lahko rečemo, da ne gre neposredno za ogrožanje konkurence, saj so v sezoni zasedene vse kapacitete. Število gostov se povečuje. Starejši gostje se še vedno odločajo za tradicionalne, hotelske nočitve. Mlajši so radovedni, preprosti in jih ne moti souporaba pri nastanitvi. Več jim pomeni, da gre za ugodnejši najem prenočišča.

Ekonomski potencial oddajanja nastanitvenih kapacitet gostom preko portala Airbnb je velik. Trendi kažejo, da se vse več Slovencev odloča za tovrstni način oddajanja nepremičnin. Pri tem je pomembno, da gre poleg zaslužka tudi za gostoljubje, razvoj turizma, razvoj domačega kraja, predstavitev kulture ter širšo socializacijo. Gostje namreč želijo spoznavati kraje, ljudi, okolje, kulturo in to jim gostitelji tudi nudijo. Gre za širšo ponudbo storitve, kot je samo nastanitev, nočitev. 

Za ponudnike je zelo pomembna ocena gostov. Preko portala jih vedno, tudi večkrat pozovejo k oceni. Ponudniki se zavedajo, da mnenje gostov veliko pripomore k nadaljnjim rezervacijam. Ugotovljeno je bilo, da vrednost ponudbe narašča s številom prejetih ocen. Gosti se raje odločajo za najem nepremičnine, ki ima več uporabniških ocen. Največje število uporabniških ocen pa imajo ponudniki (uporabniški profili), ki so že več let na platformi, ki nepremičnino oddajajo dlje časa in ki imajo najboljše razmerje med lokacijo in ceno (Kučič, 2018).

Ugotovitve

Ponudbe nočitev preko portalov so močno vplivale na trg. Omogočajo širšemu krogu uporabnikov, da na hiter in preprost način pridejo do informacij o kapacitetah ter jih rezervirajo. Kot kažejo podatki, se vsako leto povečuje število rezervacij oziroma nočitev. Predvsem mladi so tisti, ki želijo raziskovati svet, so fleksibilni in uporabljajo internet za pridobivanje informacij ter rezervacije.
Ena od glavnih prednosti namestitve preko Airbnb, je cenovna ugodnost. Tako menijo gostje. Do te ugotovitve so prišli tuji raziskovalci in tudi v Sloveniji je enako. Kot smo navedli, mladi želijo potovati in odkrivati svet. In ravno mladi so tisti, ki gledajo na denar, niso pripravljeni plačati veliko za nočitev in to v svojem mnenju tudi podajo.

Trženje preko portala Airbnb je zelo odvisno od ocene gostov. Prijavljenim uporabnikom portala Airbnb se avtomatsko prikaže prošnja, da svoje bivanje ocenijo in podajo komentar. Potencialni gostje v veliki meri upoštevajo ocene in mnenja predhodnikov.

Ponudba in povpraševanje po nočitvah se nista zmanjšala, povsem pa se je spremenil način trženja prenočišč in način rezervacije le-teh. Število nočitev se nenehno povečuje in tudi napovedi v prihodnje kažejo nekaj % porast števila gostov. Kot smo ugotovili, je potrebno veliko pozornost posvetiti načinu predstavitve, ponudbe nastanitev in oceni gostov.

S tem prispevkom smo prikazali trenutno stanje oddajanja nastanitev preko portalov, pomembna dejstva, ki jih morajo ponudniki upoštevati in dejstva, ki so pri najemu pomembna. Zato lahko vsebina koristi ponudnikom, gostiteljem, da na primeren način ponudijo svoje nastanitve potencialnim gostom, saj lahko vidijo, kaj je za ostale pri izbiri nastanitve pomembno.

V prihodnje bi bilo smiselno preveriti stanje in mnenje ponudnikov in gostov ter spremljati trende in rast ponudbe preko različnih portalov. Obravnavati velja tudi druge segmente, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje nastanitvenih kapacitet preko portalov na internetu.

Literatura

1. Korenč, K. 2017. Kaj je Airbnb? 7 najpogostejših vprašanj in odgovori nanje. Dostopno na https://sobodajalec.si/2016/09/15/kaj-je-airbnb-7-najpogostejsih-vprasanj-in-odgovori-nanje/.  [5.6. 2019].
2. Korenč, K. Klarinsvet.si. Airbnb in Booking svetovanje in storitve za sobodajalce. Dostopno na https://www.klarinsvet.si/. [5. 6. 2019].
3. Gibbs, C., Guttentag, D., Gretzel, U., Yao, L. in Morton, J. 2018. Use of dynamic pricing strategies by Airbnb hosts. International Journal of contemporaty hospital management. Volume 30. Issue 1.
4. Magno, F., Cassia, F. in Ugolini, M. 2018. Accommodation prices on Airbnb: effects of host experience and market demand. The TQM Journal. Volume 30. Issue 5.
5. Hojs Novak, T. 2016. Pregled stanja Airbnb ponudbe nastanitvenih kapacitet v Sloveniji. Zaključna strokovna naloga. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
6. Monaco, S. 2017. Tourism and the new generations: emerging trends and social implications in Italy. Journal of tourism futures. Volume 4, Issue 1.
7. Camilleri, j. in Neuhofer, B. 2017. Value co-creation and co-destruction in the Airbnb sharing economy. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 29.  Issue 9.
8. Kučić, J. L. 2018. Airbnb v Ljubljani: od delitvene ekonomije v tržno dejavnost. Medij za neodvisno novinarstvo. Dostopno na https://podcrto.si/airbnb-v-ljubljani-od-delitvene-ekonomije-v-trzno-dejavnost/. [7.6. 2019].